Женският пазар и гражданското общество

Posted on 21. ноември 2013

0


Тук можете да свалите доклада ми към Изследователския център за социални науки при катедра „Социология“ на СУ. Той беше разработен през 2011 г. в резултат от спечелена стипендия за приложно градско изследване. Гражданското недоволство тогава все още изглеждаше непостижимо бъдеще, но голяма част от коментара в този текст е релевантна към днешната ситуация.

Венков, Н. Ат. 2012. Гражданското общество и Женския пазар. София: ИЦСН.

Резюме: Тук разглеждам един пример за успешно гражданско движение, провокирано от градски социален конфликт.  Анализирам как това движение се конституира, организира и успява да спечели влияние върху местната политика на Столична община.  Това трябва да придаде конкретно лице на понятието „гражданско общество”, което у нас често е възприемано като неосъществен идеал. Този разказ трябва да послужи като контрапример на представата, че у нас политическите решения остават недосегаеми за обикновения човек и все още обществото не може само да инициира борба за защита на своите права. Тезата ми е, че най-силното оръжие, което гражданското общество може да използва, е умението да формира публични дискурси.

Свалете pdf от ResearchGate (или от academia.edu).

***

Част от доклада, в съкратен вид, беше публикувана в реферираното научно списание „Критика и хуманизъм“:

Венков, Н. Ат. 2012. Гражданите и пазарът. Дискурсите на един градски конфликт. Критика и хуманизъм, 39, с. 132-162.

Свалете pdf от ResearchGate (или директно от CEEOL, ако имате достъп).

***

2014 г.: Излезе следващата ми научна публикация, в тематичния брой „Естетизация на публичното пространство. Градът като фронт“ на българското електронно списание по културна антропология, Семинар_BG:

Венков, Н. Ат. 2014. Конспирации около Женския пазар. Семинар_BG, 10Б.

Връзка към статията

***

Английският вариант на статията за конспирациите е с разширен теоретичен принос:

Venkov, N. A. 2016. Conspiracy narratives at the Women’s Market. Seminar_BG, Issue 3.

Връзка към статията

***

Освен в научни списания и в този блог, още за Женския пазар съм публикувал и в пресата:

„Антропологът: Този пазар е сгъстен образ на цялото ни общество“, сп. Регал, 9.VІІІ.2013. (тук)

„Още за бъдещето на Женския пазар“, в-к Дневник, 13.ІХ.2013. (тук)

Другата ми публикация по история и социални науки (за мюсюлманския град) е на разположение тук. Като цяло – последвайте ме в Академия.еду или Рисърчгейт.